Velkommen til en ganske særlig aften i Sorø

Vi udfolder nogle af byens mange muligheder, og overrasker og udfordrer med et omfattende og spændende program med forskellige kunstneriske- og kulturelle genrer. 

Kyndelmisse Lysfesten har aktører fra de kulturelle- og kommunale institutioner, foreningslivet, private firmaer, pengeinstitutter, fonde og mange frivillige. Alle er de med til år efter år at gøre Kyndelmisse Lysfesten til en succes, og sikre dette fantastiske arrangements økonomiske rammer.

Projektleder Sanne Lohmann modtog i 2016 hele to priser på vegne af Kyndelmisse i Sorø. Klik på overskriften for at læse artikler og se billeder.